Fremtidens app for rekruttering

Fremtidens app for rekruttering

Sliter du med å finne gode arbeidstakere? Med den norskutviklede appen Jyb kan bedrifter nå enkelt finne aktuelle kandidater, helt kostnadsfritt.

Østfoldbedriften Grønn Jobb står bak utviklingen av rekrutteringsappen Jyb. Gründer og daglig leder, Dan Mario Røian, fikk idéen til Jyb etter selv å ha erfart høyt forbruk av ressurser i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere til sin egen bedrift. Han mente det måtte finnes enklere løsninger innenfor bruk av nåtidens teknologi for å kunne få tak i de rette folkene. Dette dannet grunnlaget for videre arbeid og utvikling av appen.

- Det som forsterker vår tro på en god fremtid for Jyb er at vi har mottatt utrolig mange gode tilbakemeldinger både fra private, bedrifter og media etter at vi lanserte den. Appen har blitt omtalt som «Tinder for jobbmarkedet» både på NRK og TV2 og i flere aviser og nettsteder. Dette fordi vi har brukt virkemidlene sveip, match og chat for å etablere en rask kontakt mellom kandidater og arbeidsgivere, noe som man kjenner igjen fra andre apper, forteller Røian.

Synliggjøring

Jyb gir brukere en mulighet til å synliggjøre seg i arbeidsmarkedet. I appen beskriver brukerne hvem de er og hva slags kompetanse, kunnskap og erfaring de har. Dette forenkler arbeidet med å finne kandidater innenfor ulike arbeidsroller for arbeidsgiverne.

Røian påpeker at personer som ligger ute på Jyb ikke nødvendigvis er arbeidsledig eller på jobbjakt. I appen kan man velge å være synlig som aktiv jobbsøkende, eller ligge der for å markedsføre sin kompetanse og bygge sin posisjon mot nye karrieremuligheter, muligheter som kan dukke opp ved nettopp å være synlig.

Match fører til kontakt

På appen ser arbeidsgivere relevante kandidatprofiler og man kan enkelt se om de har vist interesse for bedriftens profil eller stillinger. Dermed kan man som arbeidsgiver velge å vise interesse tilbake ved å enkelt sveipe over skjermen på telefonen. Ved en gjensidig interesse blir det en match, og det opprettes kontakt direkte i appen.

Forenklet rekruttering

For arbeidsgiverne medfører Jyb et forenklet rekrutteringsarbeide da man kan lett kan komme i kontakt med aktuelle kandidater uten å måtte ha store budsjetter for dette. I tillegg til appen får bedriften tilgang til en supereffektiv webløsning på www.Jyb.no hvor rekrutteringsansvarlig lett kan håndtere stillinger og matcher man får via appen. Dette medfører frigitte ressurser til andre oppgaver og formål.

Kostnadsfri

- Jyb kan lastes ned gratis som app på mobilen for både personer og arbeidsgivere, forklarer ansvarlig for konseptutvikling og markedsføring av appen og partner i selskapet, Joachim Gustavsen.

Han forteller også at målsettingen med prosjektet er å skape en så stor brukermasse at man på sikt vil kunne tilby arbeidsgivere betalbare tilleggstjenester, men at det alltid vil være en grunnpakke som er helt uten kostnad.

- Siden hovedlanseringen i september er det registrert mer enn fem tusen brukere av appen, forteller de to gründerne.

- Vi vet ikke hvem eller hvor mange som har blitt rekruttert til nye jobber da Jyb ikke fanger opp det, men vi har mottatt flere eposter fra både privatpersoner og arbeidsgivere som forteller om suksess ved bruk av appen.

Røian forteller også at de av egen erfaring fra Grønn Jobb enkelt har kunnet rekruttere nye medarbeidere ved hjelp av Jyb.